Забележителности

В района около село Орехово има изобилие от природни забележителности:

  • Чудните мостове - на 28.1 км от селото (58 минути с кола по път 86).
  • Кръстова гора - на 48.7 км от селото (1 час и 36 минути с кола по път 86 и път 861).
  • Бачковски манастир - на 30.2 км от селото (34 минути с кола по път 86).
  • Асенова крепост - на 40.6 км от селото (49 минути с кола по път 86).
  • Роженска обсерватория - на 42.6 км от селото (1 час и 5 минути с кола по път 86).
  • Водопад, намиращ се в местността “Дуплево” - на 0.5 км западно от селото. Скален пролом по поречието на река Орешица. Защитен природен обект.
  • Водопад “Скакалото” - на 0.5 км южно от селото. Защитен природен обект.
  • Костен камък - колосален скален масив, приличащ на огромна стена, над която расте вековна смърчова гора. Намира се на 4 км югозападно от селото. Има естествен водопад над голяма скална ниша с височина на водния пад 30 м, която придава величие на местността. Свръзан е с каменния каньон в местността "Койлово дере". Обявен за природна забележителност. Има предание, че от ръба на пропастта са хвърляни живи жителите на близкото село Койлово, отказващи да приемат исляма. Подножието на скалата било осеяно с кости, откъдето дошло и името на местността.
  • Ваклите дупки - намират се на 7 км южно от селото (2 км южно от местността "Кабата"). Южен ерозиран склон с естествени скални (пещерни) образования, покрити с калцити. Тези интересни скални ниши са обявени за природен феномен.
  • Челевешка пещера, в която през османско робство е било запалено и умъртвено по-голямата част от населението на селото.

Орехово е известно с родопския двехилядник Голям Персенк (2091 м надморска височина) и с римския път, построен върху стар тракийски път, чиято каменна настилка е запазена непокътната до днес. В близост е и природният феномен Чудните мостове - оформени от река, която е дълбала стените и част от свода на дълбока пещера.

Галерия в общ вид на къща за гости КОНАКЪТ Къща за гости КОНАКЪТ Стаите в къща за гости КОНАКЪТ Стаите Село Орехово Село Орехово Забележителности село Орехово Забележителности